“Atreveix-te si tens...!” Taller sobre masculinitats alternatives a partir del joc de taula “Atrévete si eres hombre”.
Objectius:

Prendre consciència i reflexionar sobre els efectes negatius de la masculinitat hegemònica en la vida personal, familiar i social.

Promoure noves formes de ser noi/home: igualitari, corresponsable, no violent, sa, positiu, respectuós.

Potenciar unes relacions interpersonals més sanes i igualitàries.

A qui va adreçat:

a espais d’educació no formal juvenils, nois adolescents i joves, o homes adults. (En cas d’infants, es podria adaptar el taller)

Durada:

2 / 3 hores (es pot adaptar a les necessitats de l’entitat demandant).