“Espavila’t a casa teva!” Taller d’autonomia domèstica i corresponsabilitat.
Objectius:Potenciar unes relacions interpersonals més sanes i igualitàries.
Trencar estereotips i fomentar la realització de tasques de la llar i de cura independentment del sexe de la persona que l’ha de fer.
A qui va adreçat: a espais d’educació no formal juvenils o altres que agrupin a:
- joves que acaben d'independitzar-se o volen fer-ho,
- joves que volen aprendre com organitzar-se millor a casa (perquè viuen en un pis compartit, en família, etc),
- parelles que volen compartir les tasques domèstiques en igualtat i respecte,
- persones nouvingudes interessades en els objectius
- i altres persones (adultes, separades, etc) interessades en aprendre més, millorar les seves destreses domèstiques, etc.
Durada: Mínim: 2h 30'