5“Igualtat de gènere: mites i realitats” Exposició realitzada amb el suport de l’Ajuntament de Tàrrega.

L’exposició consta de 20 cartells mida DINA3 acompanyats d’un text cadascun editats en el mateix material que contenen l’explicació corresponent. El contingut de l’exposició sorgeix dels objectius de la mateixa: el primer, és fer un aclariment dels principals conceptes que existeixen en el tema de la igualtat; el segon, és fer una anàlisi i reflexió entorn diferents formes de discriminació, desigualtat o violència per motiu de gènere existents en la nostra societat; i el tercer, convida a fer una reivindicació cap a la societat igualitària cap a la que volem tendir a través de diversos valors socials.

L’exposició es pot traslladar fàcilment. Es pot utilitzar com a única acció o complementar-la amb d’altres. Consulteu-nos! (Per exemple, un institut o una escola pot penjar l’exposició pels passadissos simplement, dins els objectius del centre; o pot acompanyar-la d’un dels nostres tallers o altres accions que desenvolupi el mateix centre.)