Xerrades sobre igualtat, prevenció de la violència de gènere, etc.
“Coeducació dins la família: la família igualitària” i “La igualtat de gènere: present i futur”. Desenvolupades a Tàrrega en una jornada organitzada amb la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
Objectius:Conèixer els efectes de la socialització diferencial.
Conèixer i debatre sobre què significa Coeducar dins la família.
Fomentar l’educació basada en valors bàsics com el respecte a la diversitat, la llibertat de ser de la persona, la igualtat de gènere i l’amor a l’infant, per tal que pugui explotar les seves potencialitats sense restriccions ni estereotips sexistes.
A qui va adreçat: A qualsevol entitat interessada.
Durada: per determinar